Polityka prywatności

 • DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administrator danych.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Dominik Jeziorski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FRYZDOM” Dominik Jeziorski z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 43 (NIP: 8291555119).

Administrator Twoich danych oświadcza, iż mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz zadowolenie użytkowników, przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisów internetowych, których jest wydawcą oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Stosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniają ochronę przetwarzania danych w odpowiedni sposób do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną. Dane te są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem. Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy.

 

Z Administratorem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować w sposób następujący:

 • pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Fryzdom z siedzibą w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 43;
 • telefonicznie: 43-823-43-58;
 • mailowo: [email protected]
 1. Podstawa prawna.

 

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).

 • Cele i podstawa prawna przetwarzania.

 

Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania zawartej umowy (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń w związku z istnieniem prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • analitycznych lub statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z istnieniem prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności wykorzystywania analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa;
 • o ile wyraziłeś na to zgodę, także w celu kierowania do Ciebie przez Administratora treści marketingowych (np. newslettery zawierające informacje o aktualnych ofertach oraz promocjach) na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 1. Okres, przez który dane będą przetwarzane (przechowywane).

 

Twoje dane osobowe w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, a także po jej rozwiązaniu zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z przepisów o rachunkowości i regulacji podatkowych oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (zgodnie z terminami przedawnienia wskazanymi w przepisach prawa cywilnego).

Informacje uzyskiwane przez Administratora podczas rejestracji konta w serwisie www.fryzdom.pl będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, o ile będzie on zasadny, do czasu cofnięcia zgody lub żądania usunięcia danych.

Informacje uzyskiwane przez Administratora podczas kontaktu z nami: gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail i przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych.

 

 1. Odbiorcy danych.

 

W związku z prawidłową realizacją umowy zawartej z Administratorem oraz z usługami, jakie są świadczone na jego rzecz przez zewnętrznych podwykonawców, inne podmioty (odbiorcy) mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w posiadaniu których jest Administrator wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub świadczenia usług. Potencjalnymi odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

 

Administrator zwraca szczególną uwagę na prawa osób, których dane dotyczą. W związku z tym możesz zażądać:

 • udzielenia informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz uzyskać kopię Twoich danych osobowych (prawo do bycia poinformowany oraz prawo dostępu);
 • korekty Twoich danych jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły (prawo do sprostowania);
 • usunięcia danych (prawo „do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (prawo do ograniczenia);
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, a także o ile jest to możliwe, przeniesienia tych danych do innego administratora (prawo do przenoszenia);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 • Inne informacje.

 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Administrator dokonał na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z umową, ich podanie jest konieczne tj. stanowi warunek jej zawarcia. Jeśli odmówisz podania danych osobowych, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

Jednocześnie wskazania wymaga, że udostępnione dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną ich kierowania będzie ponadto art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowanego co najmniej 256-bitowym kluczem. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie składania Zamówienia są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.

Firma Fryzdom wykorzystuje pliki typu cookies i wobec powyższego stosuje poniższą Politykę Cookies.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES).

 

Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Właściciel serwisu używa ciasteczek w różnych celach:

 • aby strona działała szybciej i była łatwiejsze w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na naszej stronie do Twoich oczekiwań izainteresowań,
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszej strony i pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartoś
 1. Czym jest „cookie”?

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

 1. Jak kontrolować „cookies”?

Jak Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

 

 • 10. ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
 2. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.
 3. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta wkażdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie zdotychczasową treścią Regulaminu.

 

 • 11. NEWSLETTER

 

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:
 3. a) zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie ekodemi.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
 4. b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,
 5. c) uaktywnia przycisk „Zapisz”,
 6. d) aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany przez Klienta.
 7. Klient może również zapisać się do Newslettera poprzez formularz Zamówienia.
 8. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 9. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
 10. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera.
 11. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

 

 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 3. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z ADR możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.